lauantai 30.5.2020 Pasi

Parasta paikallista

Tervon ja Vesannon seurakunnat suunnittelevat seurakuntaliitosta

Työnimenä on Niiniveden seurakunta, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Niiniveden seurakunnasta muodostuisi vajaan 3 000 jäsenen seurakunta.
– Henkilöstön ja luottamushenkilöstön koonneessa seurakuntaseminaarissa viime viikolla sovittiin, että asia siirtyy jo seurakuntien hallintoon käsiteltäväksi, Vesannon seurakunnan kirkkoherra Jarmo Paananen kertoo.
– Kirkkoneuvostot ottavat käsittelyyn aloitteen tekemisen tuomikapitulille seurakuntien yhdistymisestä yhdeksi uudeksi seurakunnaksi. Kirkkoherrat ja talouspäällikkö valmistelevat asian kirkkoneuvostoille, jotka tekevät esityksen valtuustoille.
Tavoitteena on, että aloite toimitetaan tuomiokapituliin maaliskuun alussa.
– Aloitteen valmistumisella on kiire myös yhdistymiselle välttämättömien avustusten hakemiseksi ajoissa kirkkohallitukselta, Paananen toteaa.

Syitä yhdistymisaikeille ovat tuomiokapitulin näkemys seurakuntarakenteen välttämättömästä muutoksesta seurakunnissa, seurakuntien vaikea taloudellinen tilanne ja ikärakenteesta johtuva seurakuntien jäsenmäärän lasku.
– Yhdistymisellä on merkitystä myöhempää kehitystä ja neuvottelutilanteita ajatelleen mahdollisissa koko kirkkoa koskevissa muutoksissa. Se on samalla ilmaisu omaehtoisuudestamme. Aloitteen tekijänä voisi olla myös tuomiokapituli, Jarmo Paananen toteaa.
Tervon seurakunnan jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 1217 ja Vesannon seurakunnan 1719.

Seurakunnat eivät pärjänneet omillaan taloudenpidossa viime vuonna.
Ilman verotulojen täydennysavustusta ja harkinnanvaraista avustusta molempien seurakuntien tuloslaskelmat olisivat olleet miinuksella.
– Vesannolla päästiin noin 37 000 euron ylijäämään, ja avustuksia kirkkohallitukselta saatiin lähes 82 000 euroa, molempien seurakuntien yhteinen talouspäällikkö Ilmi Korhonen kertoo.
– Tervossa ylijäämää kertyi 7 860 euroa, ja avustusten osuus oli 84 000 euroa.
Talouspäällikön jo olemassa olevan viran lisäksi seurakunnissa on suunnitteilla yhteinen kanttorin virka.

Jätä kommentti

*