Asiasta ja vierestä: Elät tai kuolet, tarvitset kuntaa!

Vesannon kunnanjohtaja Pia Harmokivi. Pia Harmokivi

Pia Harmokivi

Istun Jokelan 100-vuotiaassa talossa ja katselen harmaassa aamuvalossa Vesannon kunnan viiriä, joka liehuu Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi lipputangossa.

Mietin kunnan toimintaa. Haluaisin kertoa kuntalaisille, kuinka paljon kunnassa tehdään erilaisia toimia kuntalaisten hyväksi. Vaalit lähestyvät ja monissa puheenvuoroissa otetaan kantaa epäkohtiin ja siihen, mitä kunta ei tee. Miten saisin ihmiset ymmärtämään sen runsauden, jolla kunta palvelee kuntalaisiaan?

Ensimmäinen kuukauteni kahden kunnan kunnanjohtajana alkaa päättyä. Olen lukenut rinnakkain kummankin kunnan, Vesannon ja Tervon, tilinpäätöstä. Tilinpäätösten toimintakertomusosuudet kertovat hyvin kunnan toiminnan laajuudesta ja syvyydestä. Vaikka toimintaan käytetään paljon kuntalaisten rahoja, rahoilla saa myös paljon. Jos lukee esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulun tai perusturvan toimintakertomusta, välittäminen ja huolenpito kuultavat tekstistä läpi. Työtä tehdään kummassakin kunnassa suurella sydämellä.

Osa työstä ei suoranaisesti näy toimintakertomuksessa. Se näkyy talousosiossa. Muutaman työntekijän voimin tehdään kaikille tileille tarvittavat korjaukset ja siirrot, jonka jälkeen varsinainen lukujen koostaminen voi alkaa. Tiedän, että kummassakin kunnassa on venytty äärimmilleen, oltu töissä ilta illan jälkeen ja tultu vielä viikonloppuna, jotta kaikki olisi valmista kunnanhallituksen käsittelyyn. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä kunnan että konsernin osalta ei ole mikään pieni tehtävä!

Joskus joku tokaisi, että miksi ihmeessä teemme niin paljon työtä tuon paksun kirjasen kanssa, kun kukaan ei sitä edes lue. Tämä on väsyneen huokaus.

Toivoisinkin, että päättäjät ja kuntalaiset perehtyisivät kunnan tehtäviin ja tärkeimpiin asiakirjoihin: strategiaan, hallintosääntöön, konserniohjeeseen, talousarvioon ja tilinpäätökseen. Strategia antaa suunnan, hallintosääntö kertoo, kuka tekee, konserniohje ohjeistaa sekä konsernia johtavien että konsernissa toimivien työtä. Talousarviossa kerrotaan, paljonko resursseja mihinkin aiotaan käyttää ja tilinpäätös summaa talousarvion sisällä tehdyt toimet.

Eikä kuntaa ole ilman sinua!

Paljon siis saa niillä verorahoilla, joita kuntalaiset maksavat. Kitkeriä kommentteja kuultuani, uskaltaisin väittää, että jos kunnan työ otettaisi pois ihmisen arkielämästä, moni asia olisi vaikea tai jopa mahdoton.

Jos sinulla on lapsia tai haluat harrastaa, kunta tarjoaa palveluitaan. Jos sairastut tai rahat loppuvat, kunnasta löytyy apu. Elät tai kuolet, sinä tarvitset kuntaa! Eikä kuntaa ole ilman sinua!

Kirjoittaja on Vesannon kunnanjohtaja.

Kommentoi