Lukijalta: Kotiseututyö on otettava esiin kuntavaaleissa

Kirjoittajat toteavat, että kulttuuri ja aineeton pääoma tulisi nähdä osana kunnan elinvoimaa. Kunnan pääraitin viihtyisyys ja historian eri kerrosten näkyvyydestä huolehtiminen ovat myös tulevien kuntapäättäjien vastuulla. Kuvituskuva Rautalammin museosta. Päivi Taskinen-Kekki

Rautalammin Historiallinen Yhdistys, Rautalammin kulttuuriseura Rautalammin museon ystävät, Sisä-Savon perinneyhdistys

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallisesti nostanut esiin kuntavaaleissa vapaaehtoisen kotiseututyön merkityksen.

Rautalammilla toimii neljä kotiseutuyhdistystä: Rautalammin Kulttuuriseura, Rautalammin Museon ystävät ja Rautalammin Historiallinen Yhdistys sekä usean kunnan alueella toimiva Sisä-Savon perinneyhdistys.

Yhdistysten toiminta painottuu aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kulttuuritapahtumien järjestämiseen ja kotiseututietoisuuden lisäämiseen kaikissa ikäryhmissä, niin kanta-asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa.

Työtä tehdään talkoilla kaikkien kuntalaisten hyväksi.

Rautalammilla on valtava määrä ainutlaatuista kulttuuriperintöä ja luontokohteita, jotka ovat ehtymätön aarrearkku nykyisten kuntalaisten kotiseutuidentiteetin ja yhteisöllisyyden rakentamisessa, uusien kuntalaisten houkuttelemisessa paikkakunnalle ja matkailun käytössä.

Kulttuuri ja aineeton pääoma tulisi nähdä osana kunnan elinvoimaa.

Jokainen katkos syö pohjaa.

Kunnan pääraitin viihtyisyys ja historian eri kerrosten näkyvyydestä huolehtiminen ovat myös tulevien kuntapäättäjien vastuulla.

Yhdistykset odottavat kuntapäättäjiltä kotiseutu- ja kulttuurityön merkityksen ymmärtämistä ja resurssien turvaamista.

Tänä vuonna panokset ymmärrettävästi kohdistuvat Pestuumarkkinoiden 200-vuostisjuhlien järjestämiseen, mutta työ jatkuu seuraavina vuosina.

On tärkeää huolehtia, että kulttuuritoimen olemassa oleva virka on täytettynä keskeytyksettä. Jokainen katkos syö pohjaa pitkäjänteiseltä kotiseutu- ja kulttuurityöltä.

Valittavilta kunnanvaltuutetuilta kotiseutuyhdistykset toivovat kiinnostusta toimintaamme ja aktiivisiksi kotiseututoimijoiksi ryhtymistä.

Talkoohenki ja yhteinen näkemys kotiseutu- ja kulttuuriasioissa edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia.

Kommentoi