Passipaikka: Kuorolaululla on tutkitusti terveyshyötyjä

Anne Hakkarainen

Anne Hakkarainen

Tutkijat ovat saaneet uutta tietoa kuorolaulamisen hyödyistä: kuorolaululla voi olla samansuuntaisia kognitiivista toimintakykyä edistäviä vaikutuksia kuin soittoharrastuksilla.

Soittoharrastus voi parantaa ikääntyneiden kognitiivista joustavuutta, eli kykyä säädellä ja vaihtaa huomion kohteena olevia ajatteluprosesseja.

PLOS ONE -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, että kuorolaululla voi olla samankaltaisia hyötyjä, Helsingin yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Tohtorikoulutettava Emmi Pentikäisen mukaan kuorolaulu tarjoaa hyvän mahdollisuuden tukea ikääntyvien hyvinvointia.

Kuorolaulua on helppoa toteuttaa, ja sen kustannukset ovat vähäisiä.

Kuorolaulu on monipuolista tiedonkäsittelyä vaativaa toimintaa, sillä siinä yhdistyvät monipuoliset aistiärsykkeet, äänen tuottamiseen ja säätelyyn liittyvä motorinen toiminta, kielellinen tuottaminen, melodioiden ja lyriikoiden opettelu ja muistaminen sekä kappaleiden herättämät tunnekokemukset.

Yhdessä laulaminen tuo iloa ja energiaa elämään.

Hienoa, että asiaa on tutkittu. Ihan maalaisjärjelläkin ajateltuna kuorolaulussa on paljon hyvää.

Kuoroharrastus vaatii sitoutumista, ja ryhmään syntyy hyvä yhteishenki. Yhdessä laulaminen tuo iloa ja energiaa elämään. Harjoitusten ja esiintymisten lisäksi toimintaan kuuluu usein myös yhteisiä retkiä ja matkoja.

Sisä-Savossa on pitkäaikaisia kuoroja toiminnassa, muun muassa Karttulan kirkkokuoro täytti viime vuonna sata vuotta.

Korona-aika on laittanut monin paikoin iäkkäiden kuoroharrastusta tauolle.

Kotona voi kuitenkin harjoitella ja pitää lauluvirettä yllä, kunnes kuoro voi jälleen turvallisesti kokoontua.

Kommentoi