Passipaikka: Keräysvaroilla autetaan vähävaraisia ikäihmisiä

Anne Hakkarainen

Anne Hakkarainen

Sunnuntaina käynnistyi perinteinen Yhteisvastuukeräys.

Tämänvuotinen teema on ”Eniten yllätti köyhyys”, jolla halutaan kiinnittää huomiota elintason laskuun, joka yllättää monet ikäihmiset eläkeikään siirryttäessä.

Ikäihmisten ylivelkaantuminen on lisääntynyt Suomessa, etenkin naisilla.

75 vuotta täyttäneiden naisten köyhyysriski on selvästi muuta väestöä korkeampi.

Taloudellisella niukkuudella on seurannaisvaikutuksia. Rahat eivät lukuisilla ikäihmisillä riitä välttämättömiinkään lääkkeisiin tai terveelliseen ruokaan.

Köyhyys aiheuttaa myös sosiaalista syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä.

Digitaitojen harjoittelu vaatii aikaa ja kertausta.

Yhteisvastuukeräyksen tekemän selvityksen mukaan merkittävä osa vanhusväestöstä putoaa kelkasta myös yhteiskunnan alati lisääntyvän digitalisaation takia.

29 prosenttia tutkimukseen vastanneista yli 70-vuotiaista pitää uusien digipalvelujen, esimerkiksi verkkopankkien, julkisten sähköisten palvelujen, kuten Kelan tai kirjaston, palvelujen käyttöönottamista liian vaikeana.

Joka seitsemäs ikäihminen kokee, ettei saa tarvitsemaansa apua digipalveluiden käyttöön, kuten pankkiasioiden hoitamiseen.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen.

Keräysvaroilla autetaan Suomessa asuvia vähävaraisia ikäihmisiä laaja-alaisesti. Heille muun muassa tullaan toteuttamaan maksuttomia koulutuksia digitaitoihin ja taloudenhallintaan.

Monessa kunnassa digiopastusta on jo vuosien mittaan annettu eri tahojen järjestämänä, mutta koulutuksille on varmasti kysyntää. Digitaitojen harjoittelu vaatii aikaa ja kertausta.

Kommentoi