lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Parasta paikallista

Lisää maaperä-, sedimentti- ja vesikasvitutkimuksia

Onkilammen entisen haulikkoampumaradan alueen ympäristöriskien selvittämistä jatketaan kesällä. Onkilammen alueen maaperää, sedimenttejä, kasvillisuutta sekä pinta- ja pohjavettä on tutkittu useaan kertaan. Tutkimuksissa on todettu, että lammen maaperä ja sedimentit ovat paikoin pilaantuneet voimakkaasti. Myös vesikasvillisuudessa on havaittu kohonneita lyijypitoisuuksia.

Viime viikolla kaupunki vei lammelle kaksi joutsenkaavetta.
– Todettiin yhteistyöpalaverissa, että tätä kannattaa kokeilla, kertoo kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen. Tekojoutsenpariskunnan toivotaan harhauttavan oikeita lintuja luulemaan, että reviiri on jo varattu.

Nyt tehtävillä tutkimuksilla täydennetään vuonna 2017 aloitettuja tutkimuksia ja saatetaan loppuun alueen riskienhallinnan suunnittelu. Selvitykset valmistuvat vuoden 2020 lokakuussa.

Lue koko uutinen 19. toukokuuta Sisä-Savosta.

Jätä kommentti

*