perjantai 26.4.2019 Terttu, Teresa, Tessa

Parasta paikallista

Korkeat typpipitoisuudet keskeyttivät louhostyöt

Louhosnetti

Suonenjoella Lintikon maa-ainesalueella sijaitsevalla kalliolouhoksella on louhintatyöt keskeytetty alueelle muodostuneiden vesialtaiden korkeiden typpipitoisuuksien takia. Typpipitoisuuden nousun epäillään johtuvan louhostyössä käytetyistä räjähdeaineista. Alue sijaitsee Lintharjun pohjavesialueella, mutta ainakaan vielä jäämien ei ole havaittu päätyneen pohjaveteen.
Louhosalueelle syntyneiden vesialtaiden ja niihin liuenneiden päästöjen vuoksi alue on asetettu käyttökieltoon, kunnes alueella louhintoja tekevä Savon Kuljetus Oy selvittää, mitä se tekee alueelle syntyneille vesialtaille.
Suonenjoen ympäristötarkastaja Riitta Lappalaisen mukaan vesiä ei saa imeyttää pohjavesialueen muodostumisalueelle, ettei typpipitoinen vesi päädy pohjaveteen.
– Yhtenä suunnitelmana on esitetty, että vedet pumpattaisiin 550 metrin päähän UPM:n soistuneelle metsä-alueelle. Mutta se on vasta alustava esitys, Lappalainen toteaa.

Aiheesta lisää tiistain lehdessä.

Kommentit

  • Yrjö Eeva

    On erinomainen asia, että räjäytys- ja louhintajäämät ja typpipitoinen vesi eivät ole vielä joutuneet Lintikon alueen pohjavesiin. On hyvä ja tärkeää, että alue on käyttökiellossa ja syntyneet vedet poistetaan ympäristölle haittaa aiheuttamatta.
    Jatkossa alueella räjäytys- ja louhintatyöt tulee lopettaa pysyvästi ja alue maisemoida mahdollisimman hyvin. Näin suonenjokelaisille ei aiheudu isoja lisäkustannuksia kallioräjäytysten, murske- ja maa-aineksen louhinnan seurauksena mahdollisesta pohjaveden pilaantumisesta. Kiitokset paikallislehti Sisä-Savolle ja ympäristötarkastaja Riitta Lappalaiselle aktiivisesta toiminnasta.
    Yrjö Eeva

Jätä kommentti

*